โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ  “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน โดยเปิดเวทีโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์รู้จักการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังให้เกิดอาสา  ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลทุนการศึกษาสำหรับทีมนิสิตนักศึกษา เงินรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา มูลค่าทั้งสิ้น 1.365 ล้านบาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbchallenge.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา