โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์สั่งจองพระรัตนโกสินทร์ พระนาคปรกลลพบุรี  พระเชียงแสนทรงเครื่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์สั่งจองพระรัตนโกสินทร์ พระนาคปรกลลพบุรี พระเชียงแสนทรงเครื่อง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักส่งเสริมพุทธมงคลรัตน์ จังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์การสั่งจองพระพุทธรูป  หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว สร้างด้วยหินชนิดพิเศษ  รมดำ และปัดทองตามลักษณะพระพุทธรูปในสมัยนั้น ๆ  ผู้สนใจสั่งจองสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-1834821


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา