โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ทำบุญคณะฯเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2565 และเพื่อความเป็นสิริมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ทำบุญคณะฯเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2565 และเพื่อความเป็นสิริมงคล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มกราคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (24 ม.ค.65) เวลา 9.00 น. ที่อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมในพิธีฯ

ทั้งนี้ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า คณะบริหารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ประกอบพิธีทำบุญคณะฯ เป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร ปวส.การจัดการ 2.หลักสูตร ปวส.เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  ระดับปริญญาตรี  จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) ปริญญาตรี 4 ปี/เทียบโอน (ภาคปกติ) 2.หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) เทียบโอน (ภาคพิเศษ) 3.หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาดและการตลาดดิจิทัล) ปริญญาตรี 4 ปี/เทียบโอน  4.หลักสูตร บช.บ.การบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี/เทียบโอน และ 5.หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ  ปริญญาตรี 4 ปี/เทียบโอน สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ http://reg.lpc.rmutl.ac.th/

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา