โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทำบุญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา



คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ทำบุญคณะฯเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2565 และเพื่อความเป็นสิริมงคล
วันนี้ (24 ม.ค.65) เวลา 9.00 น. ที่อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา