โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญปี 64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญปี 64

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
          18 มกราคม 2565 อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา