โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง ร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท จัดโครงการฟื้นฟูป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท จัดโครงการฟื้นฟูป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 658 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          20-21 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ร่วมจัดโครงการ LS- CIS ร่วมใจ ฟื้นฟูผืนป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีกิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ณ สวนรุกขชาติพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

          อาจารย์วชิระ  หล่อประดิษฐ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการ LS-CIS ร่วมใจ ฟื้นฟูผืนป่าดอยพระบาท ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี  เป็นโครงการที่จัดร่วมกับสวนรุกขชาติพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฝายและปลูกป่าตามแนวพระราชดำริถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ อีกทั้งเพื่อปลุกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยกิจกรรมนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จำนวน 30 คน และนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจ จำนวน 20 คน รวม 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

         สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยวิทยากรจากสวนรุกขชาติพระบาท กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้มีคณาจารย์ควบคุมการดำเนินกิจกรรม 5 คน ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย

        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ/ที่มาของข่าว : อ.วชิระ  หล่อประดิษฐ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา