โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 514 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          20-21 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วม 150 คน

          สำหรับการจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่ระยะที่ 2 ระดับแผนธุรกิจ มีการอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อ บทสรุปผู้บริหาร วิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แผนการตลาด แผนการผลิต  แผนองค์กรธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนการเงิน  โดยเมื่อผ่านการอบรมในระยะที่ 2  จะมีการวินิจฉัยสถานประกอบการและแผนธุรกิจเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่การเนินโครงการในระยะที่ 3 ต่อไป

         ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว :  อ.กรณิศ  เปี้ยอุดร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา