โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ความทันสมัยทางการบัญชี Digital Accounting ประจำปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ความทันสมัยทางการบัญชี Digital Accounting ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ธันวาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ "ความทันสมัยทางการบัญชี Digital Accounting" ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ (29 ธ.ค.64) ที่ห้อซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความทันสมัยทางการบัญชี  Digital Accounting” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน เลานำทา อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในการบรรยายซึ่งจัดโดยสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจของสาขาการบัญชี มทร.ล้านนาลำปาง เพื่อให้นักศึกษานสาขาการบัญชีและผู้สนใจทั่วไปได้รับฟังการบรรยาย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ความทันสมัยทางการบัญชี  Digital Accounting” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเองในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบัญชีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา