โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” 


เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานงาน “ราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม” ณ บริเวณแปลงนาสาธิต เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้องของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ตระหนักถึงคุณค่ารากฐานเดิมที่คนไทยมีต่อข้าว ด้วยการน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติการปลูกข้าวจริง เชื่อมโยงและถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตที่งดงามของคนไทยได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน 

พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในการร่วมสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังพื้นฐานความรู้ สร้างทักษะประสบการณ์ชีวิตการปลูกข้าว ตลอดจนการดูแลรักษาข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และส่งเสริมกิจกรรมที่บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในส่วนของพิธีการ กับพิธีแฮกนา พิธีสู่ขวัญข้าวอีกด้วย ท่านรองอธิการบดี กล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา