โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          17 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง และอาจารย์กนกวรรณ  เวชกามา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงสินค้าฟาร์มสุข จากบริษัทเฮลท์ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น ในการร่วมจัดนิทรรศการแสดงสินค้าในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โอกาสนี้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรได้กล่าวขอบคุณคุณวีระยุทธ  ขัดผาบ พร้อมทีมงานที่ได้ร่วมจัดกิจจกรรมครั้งนี้ด้วย

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา