โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สมัครด้วยตนเองหรือเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 13 กันยายน 2559    (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ที่เสนอชื่อจะต้องเป็นบุคลากรสังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา