โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชมการแสดงวงดนตรีคนตาบอด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชมการแสดงวงดนตรีคนตาบอด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นายจรัญ ใสไหม  วงดนตรีผู้พิการทางสายตาต่อต้านยาเสพติด จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ขอเปิดการแสดงของวงดนตรีคนตาบอด เพื่อขอรับบริจาคปัจจัย แล้วแต่กำลังศรัทธาฯ เห็นสมควร โดยจะทำการแสดงในวันที่ 24 สิงหาคม  2559 เวลา 13.00 น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับชมและรับฟังได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา