โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 904 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
-------------- รอบ TCAS 1 PortFolio ------------------
---------------วันที่ 1 -31 ธันวาคม 2564 ---------------

https://entrance.rmutl.ac.th/home/

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา