โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 223 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ "ราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง" ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

      ที่บริเวณสนามด้านหน้าอาคารอำนวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ "ราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง" ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการจำกัดผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 200 คน ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

      ทั้งนี้โครงการ "ราชมงคลร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง" ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวอรนภา จันตา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้นักศึกษา พัฒนาทางด้านอารมณ์ และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดเทพบุตร เทพธิดายี่เป็ง การประกวดกระทง การออกร้านค้า สำหรับผลการประกวด มีดังนี้ 

ประเภทเทพบุตร 
      - รางวัลชนะอันดับ 1 ได้แก่ นายนาบวี บริจินดากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      - รางวัลชนะอันดับ 2 นายพีรพล ทรายเป็ง คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา การจัดการ
      - รางวัลชนะอันดับ 3 นายอัษฎา สุทปา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์
ประเภทนางนพมาศ
      - รางวัลชนะอันดับ 1 นางสาวอนุตตรีย์ สุยะ สาขา คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา การบัญชี
      - รางวัลชนะอันดับ 2 นางสาวอิศริยาภรณ์ จวงเจิม คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา การ- ท่องเที่ยวและการบริการ 
      - รางวัลชนะอันดับ 3 นางสาวณัฐนันท์ ใจคำ คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขา การจัดการ
ประเภทกระทงสวยงาม
      - รางวัลชนะอันดับ 1 นายจักรพงษ์ วงษ์อินทะ สาขาการจัดการ เทียบโอน ปี 2 (เดี่ยว)
      - รางวัลชนะอันดับ 2 นางสาวจิตนำไพร ไพรบรรเจิด สาขาพืชศาตร์ เทียบโอน ปี 2 (เดี่ยว)
      - รางวัลชนะอันดับ 3 นางสาวกมลทิพย์ นายหว่าง สาขาพืชศาสตร์ เทียบโอน ปี 2 (ทีม)
ประเภทกระทงความคิดสร้างสรรค์
      - ขนะเลิศ นายพรมนัส อยู่เปา สาขาพืชศาสตร์ เทียบโอน ปี 2 (ทีม)

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา