โลโก้เว็บไซต์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับฟังสิทธิ์การประกันสุขภาพกลุ่มจากเมืองไทยเฮลแคร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับฟังสิทธิ์การประกันสุขภาพกลุ่มจากเมืองไทยเฮลแคร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 243 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     16 สิงหาคม 2559 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับฟังการชี้แจงสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพเมืองไทยเฮลแคร์ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยบัตรดังกล่าวเป็นบัตรประกันสุขภาพกลุ่มที่มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการแก่พนักงาน มีกรมธรรม์คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

     ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา