โลโก้เว็บไซต์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รอบโควตาพิเศษ และการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รอบโควตาพิเศษ และการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 899 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตาพิเศษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ในโครงการโควตาพิเศษ ประเภท"นักนวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตร คอมพิวเตอร์ และอุตสาหกรรมอาหาร" ปีการศึกษา 2565  ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน -20 ธันวาคม 2564

     ประกาศรับสมัครนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2565

     ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เปิดแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565

     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  กรอกความประสงค์เข้าศึกษาต่อ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 063-9694264 (อ.คนึงนุช  สารอินจักร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา