โลโก้เว็บไซต์ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อรับทราบข้อมูลแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อรับทราบข้อมูลแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ตุลาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อรับทราบข้อมูลแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับนางสาวศรินทิพย์ ธนวิวิจิตพันธ์  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 10 และคณะในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลแนวทางในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของของหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 และศึกษาดูงานการแปรรูปผลมะเกี๋ยง

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาตราจารย์พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า สำหรับโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรมในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแปรรูปใบสับปะรด สำหรับการผลิตวัตถุดิบสิ่งทอในจังหวัดลำปาง 

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา