โลโก้เว็บไซต์ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เชิญร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เชิญร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     เหล่าเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เชิญร่วมออกร้านงานกาชาดออนไลน์ในนาม “ร้านค้าเหล่ากาชาดจังหวัด” ตามความพร้อมด้านการบริหารจัดการด้วยความสมัครใจ โดยแจ้งความประสงค์ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางทราบภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ประสานงานได้ที่คุณรัชนีย์  ท้าวขว้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร 089-8155241


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา