โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการ “ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2564” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2564”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         23 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการ “ราชมงคล ร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานสายใย วันเกษียณ 2564” แก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ณ อาคารอเนกประสงค์

         สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์  อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  นพนาคร  อาจารย์อภินันท์  จิตรเจริญ คุณพิศมัยกฤตยาวัฒนกุล    คุณทองเพียร  มะโนคำ ซึ่งแต่ละท่านได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจเพื่อความสำเร็จขององค์กร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา