โลโก้เว็บไซต์ พิธีไหว้ครูช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีไหว้ครูช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กันยายน 2564 โดย วสุกัญญา พีระพันธ์ จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดพิธีไหว้ครูช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สืบสานประเพณีไทยและเคารพนอบน้อมกตัญณูต่อครู อาจารย์ ภายใต้มาตราการป้องกันโควิด-19

เช้าวันที่ (16 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น รศ.ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูช่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงามและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษารุ่นน้อง  เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูต่อครู อาจารย์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีการถ่ายทอดสดในระบบลงทะเบียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับชม ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา