โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559  เชิญชวนบุคลากร  นักศึกษา และหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2559 ในวัน และเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dpe.go.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา