โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-15

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ให้การต้อนรับอุปนายกสภาและประธาน บ.ดัชมิลล์ในโอกาสหารือด้านเทคโนโลยีพืชและสัตว์
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

          15 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ  โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคุณธีรยุทธ  ฉายสว่างวงศ์ ประธานบริษัทดัชมิลล์ จำกัดและคณะ ในโอกาสหารือด้านเทคโนโลยีพืชและสัตว์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ          สำหรับการหารือในครั้งนี้เป็นแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการแล... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559  เชิญชวนบุคลากร  นักศึกษา และหน่วยงานที่มีความประสงค์จะเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยจะรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม  2559 ในวัน และเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dpe.go.th >> อ่านต่อ


รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30  กันยายน  2559  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://ls.snru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” (ทุกวันในเวลาราชการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  >> อ่านต่อ


รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพฯ รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-29 สิงหาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สถันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่วิทยาลัยชุมชนตราด  โทร.039-671887  และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โทร.042-049749  >> อ่านต่อ


นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 2/2558
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               ประกาศจากงานทุนการศึกษา กองการศึกษา ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ) เพื่อติดต่อรับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 2/2558รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/25581. >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดการอบรมเรื่องระเบียบพัสดุสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ” (การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา) โดยได้รับเกียรติจาก คุณตรีภพ คริสต์รักษา ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง การบริหารสัญญา คดีปกครองกับพัสดุ โดยมีหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา