โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30  กันยายน  2559  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://ls.snru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” (ทุกวันในเวลาราชการ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา