โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สถาบันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพฯ รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราดและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบ สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8-29 สิงหาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สถันวิทยาลัยชุมชน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่วิทยาลัยชุมชนตราด  โทร.039-671887  และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โทร.042-049749 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา