โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 59 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 45  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 59 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 45

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 983 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง  จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อต้อนรับน้องใหม่สู่บ้านหลังที่สอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน

           นายสมภพ  สมยา นากยกสโมสรนักศึกษาฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา 2559 ของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2559 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทียบโอน โดยเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมร้องเพลงเชียร์ กิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ และพิธีมอบรุ่นแม่วัง 45 โดยรุ่นพี่สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

           ด้าน นายผาสุก เชียงตอง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วังฯ กล่าวว่า ทางสมาคมมีพันธกิจด้านการประสานมหาวิทยาลัยฯ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าทั่วประเทศ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีสร้างชื่อเสียง ในปี 2559 ทางสมาคมได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน โดยสมาคมฯ ได้ร่วมกับศิษย์ปัจจุบัน ในการมอบรุ่น แม่วัง 45 ให้กับน้องใหม่รหัส 59 ซึ่งรุ่นพี่มีการเจิมหน้าผาก สี เขียว ขาว เหลือง และทำพิธีมอบรุ่น ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อช้างเผือก สิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ โอกาสนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ แต่ละรุ่น ยังได้จัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงต้อนรับลูกแม่วังทุกคนด้วย

           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา