โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา  ลำปาง จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจจำนวนกว่า 700 คน

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : สุดารัตน์  งามตา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา