โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          8 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารองค์กร การปรับตัวของสถานศึกษาในยุคปัจจุบันและเตรียมความพร้อมการดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา