โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     8-9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สตูดิโอ (ชั่วคราว) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาเทียบโอน 2 ปี เข้ารับการถ่ายภาพจำนวนกว่า 700 คน 

     ภาพ/ข่าว : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา