โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุรภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุรภาพอาเซียนรุ่นเยาว์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรุงเทพฯ  ขอเชิญชวนนักศึกษา  หรือผู้สนใจ ส่งการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.onesqa.or.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา