โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-05

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปี งปม. ๒๕๖๑
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. มทร.ล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงพัฒนา เพื่อพัฒนาโครงการวิจัย วช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก วช. ณ ห้อง ส.๑ อาคารสัตวศาสตร์ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ วัน  ยังคงเป็นการอบรมในส่วนของ STEP1  เพิ่มเติมเนื้อหาในด้านการอบรมให้เกิดแรงจูงใจ กระบวนการความคิดในการประกอบธุรกิจ โดยมีกรเสนอแนวทางประกอบอาชีพที่น่าสนใจดังนี้๑.หลั... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออดแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุรภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรุงเทพฯ  ขอเชิญชวนนักศึกษา  หรือผู้สนใจ ส่งการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารสารวิจัย/วิชาการ
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร/วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้... >> อ่านต่อ


แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอให้ทุกพื้นที่ คณะ สาขา สาขาวิชา  ในพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่มีนักศึกษาในสังกัด  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด โดยยึดแนวปฏิบัติ แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

      คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2559 ประเภทธุรกิจกาแฟคั่วสำเร็จ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยผาส้มและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟลาหลู่ดอยม่อนจอง ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 อาจารย์กีรติ วุฒิจารี หัวหน้าคณะนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา