โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารสารวิจัย/วิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในสารสารวิจัย/วิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร/วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้สนใจส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.054-466666 ต่อ 1048 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา