โลโก้เว็บไซต์ แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอให้ทุกพื้นที่ คณะ สาขา สาขาวิชา  ในพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ที่มีนักศึกษาในสังกัด  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด โดยยึดแนวปฏิบัติ แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา