โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1014 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2559 ประเภทธุรกิจกาแฟคั่วสำเร็จ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยผาส้มและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟลาหลู่ดอยม่อนจอง ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2559

อาจารย์กีรติ วุฒิจารี หัวหน้าคณะนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการนี้ โดยประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยผาส้ม อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  และกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟลาหลู่ดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  ซึ่งคณะนักวิจัยได้ส่งมอบเครื่องคั่วกาแฟแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยผาส้ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ ลดต้นทุนการผลิตแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ที่จากเดิมต้องส่งกาแฟมาคั่วในตัวเมืองเชียงใหม่ ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปกาแฟลาหลู่ดอยม่อนจอง ประสบปัญหาด้านกระบวนการผลิตสินค้ากาแฟคั่วบดซึ่งผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า จากเดิมทางกลุ่มใช้เครื่องบดกาแฟขนาดเล็ก สามารถผลิตได้ประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง แต่เครื่องบดกาแฟที่คณะวิจัยฯ ส่งมอบสามารถผลิตได้ 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกาแฟบดได้

นางเพ็ญศรี  ทองนพคุณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กล่าวว่า ทางกองได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางรับผิดชอบได้รับผลตามที่คาดหวัง บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ทางกรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งไว้ในการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกและถ่ายทอดงานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรม ด้านกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและยกระดับสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและแข่งขันในเวทีระดับโลกได้

ด้านนาวสาวรุ่งนภา สุรเย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอยผาส้มฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเดิมกระบวนการผลิตของกลุ่มฯ ทำได้แค่การหมัก และการตาก พอเข้าสู่กระบวนการคั่ว การบรรจุ กลุ่มต้องขนส่งเพื่อไปทำในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เครื่องคั่วกาแฟที่ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนทำให้กลุ่มสามารถดำเนินการได้โดยการพึ่งพาตนเองภายในวิสาหกิจชุมชนและลดต้นทุนการผลิตได้เกือบครึ่ง ส่งผลต่อรายได้ของกลุ่มที่เพิ่มขึ้นด้วย

ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : อาจารย์กีรติ วุฒิจารีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา