โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มเกษตรกรบ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รับมอบเครื่องแกะเปลือกและกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กลุ่มเกษตรกรบ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รับมอบเครื่องแกะเปลือกและกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มเกษตรกรบ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รับมอบเครื่องแกะเปลือกและกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

วันนี้ (19 เม.ย.64) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) อาจารย์สรายุทธ  มาลัยพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ ส่งมอบเครื่องแกะเปลือกและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านสวนดอกคำ หมู่ที่ 4 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อนำไปใช้โยชน์ลดต้นทุนด้านการเกษตรและให้เพื่อเกษตรกรได้รับเทคโนโลยีการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับเครื่องแกะเปลือกและกะเทาะเมล็ดข้าวโพด เป็นหนึ่งในโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เรื่อง การผลิตเครื่องแกะเปลือกและกะเทาะเมล็ดข้าวโพดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกษตรกรในครัวเรือน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ นายวรุฒ เตรียมแรง นายโชคชัย กระเสาร์ นายพงษศักดิ์ สุทธิโวหาร โดยมีอาจารย์อนาวิล ทิพย์บุญราช อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : ผศ.พงศกร สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา