โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 198 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้รู้และตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนเทคนิคการให้คำปรึกษา สอบถามรายละเอียดโครงการ 054-342547-8 ต่อ 211 กำหนดการดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา