โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมเวทีเขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมเวทีเขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 เมษายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 10 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนลำปางขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา “เขย่าทัศน์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา