โลโก้เว็บไซต์ ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ม.แม่ฟ้าหลวงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 เมษายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 11 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา