โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันมนารมย์ หลังใจดี 10 ปี มนารมย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันมนารมย์ หลังใจดี 10 ปี มนารมย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน วันมนารมย์ พลังใจดี 10 ปี มนารมย์ วันที่ 8 ตุลาคม  2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ บริเวณชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพฯ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดได้ที่ www.manarom.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา