โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 64 เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง พร้อมรับมอบธงเจ้าภาพจัดแข่งขันในปี 65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 64 เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง พร้อมรับมอบธงเจ้าภาพจัดแข่งขันในปี 65

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 มีนาคม 2564  ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ( อ.พ.ร.สัมพันธ์)  ประจำปี 2564  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตลำปาง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง

         สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง (อ.พ.ร.สัมพันธ์)  เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม ประกอบด้วย   ทีม  อศจ.B (วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ) อศจ.A (วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม)  สำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดลำปาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขันประจำปี 2564  

         การจัดการแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ ประจำปี 2564 จัดการแข่งขันกีฬาสากล ประกอบด้วย การแข่งขันกรีฑา แชร์บอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส ฟุตบอลและแบดมินตัน โอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับมอบธงกีฬาฯ เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2565

         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ / บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง
         ที่มาของข่าว : พัธจันทร์  ตามเดช /  อภิรดี เลี้ยงประเสริฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา