โลโก้เว็บไซต์ แจ้งหลักสูตรอบรมสำหรับสถานประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งหลักสูตรอบรมสำหรับสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 11 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น 23 หลักสูตรสำหรับสถานประกอบการ  ตามรายละเอียดแนบ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสุริยาพร  สุต๋าคำ โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 2014 หรือเฟสบุ๊ก : BEU หน่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หัวข้อการอบรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา