โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ  ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มทร.ล้านนา ขอเชิญ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 (conฯ) อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา