โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มีนาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง อุตสาหกรรม 4.0 สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

ข่าว  : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณ : ข้อมูลจาก ผศ.พงศกร สุรินทร์ 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา