โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษาหลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ในตำแหน่งอาจารย์สาขางานยานยนต์ “อัตราจ้าง”  ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-140244-5 ,053-188992 ต่อ 123 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา