โลโก้เว็บไซต์ แจ้งนักศึกษาพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งนักศึกษาพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 สิงหาคม 2559 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวสารแจ้งจากงานกองทุนนักศึกษา กองการศึกษา
***นักศึกษาพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา กรอกแบบความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่งานทุนการศึกษา กองการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา