โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-08-02

แจ้งนักศึกษาพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งจากงานกองทุนนักศึกษา กองการศึกษา***นักศึกษาพิการทุกชั้นปี ที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา กรอกแบบความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำห... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
อังคาร 2 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณอาคารอำนวยการ  มทร.ล้านนา ลำปาง  เวลา ๐๖.๐๐ น.  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา