โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาพิเศษ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Online) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาพิเศษ รอบ TCAS 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ รอบ TCAS 2 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี/เทียบโอน และเปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศของคณะเข้าศึกษาต่อ

          บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ รอบ TCAS 2  ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)   (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์และขั้นตอนการเข้าสอบสัมภาษณ์ดังเอกสารแนบ)  >>> คลิกที่นี่ <<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา