โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทย 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเพทฯ  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฑูตความดีแห่งประเทศไทย 2559 “พลังพลเมือง จิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” หากสนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จาก www.mua.go.th หัวข้อประขาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา