โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพัน์การรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม -5 สิงหาคม  2559 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจาก dld.go.th/person หัวข้อพนักงานราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-4333017-9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา