โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งปม.2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรับสมัครบุคคลในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งปม.2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 144 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 กรมพลศึกษา กรุงเพทฯ  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี งบประมาณ 2559 เพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลากรและหน่วยงสนในการนำกิจกรรมนันทนาการไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านันทนาการของกรมพลศึกษา ถือเป็นต้นแบบทรัพยากรบุคคลหรือองค์กรนันทนาการจะได้รับรางวัลและการเชิดชูเกียรติ รับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม  2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา