โลโก้เว็บไซต์ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯการบันเทิงในกองลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯการบันเทิงในกองลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมฯการบันเทิงในกองลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย จากเดิม วันที่ 2-6 สิงหาคม  2559 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี เปลี่ยนเป็น วันที่ 27-31 ตุลาคม  2559 โดยใช้สถานที่เดิม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-6392165


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา